bring-1.jpg bring-2.jpg

Bring

For Bring Norge har vi stått for en hel del markedsaktivitet på kryss av flere kommunegrenser. Bring er en spennende kunde med mye variert arbeid fra design til montering. Vi har laget markedsmateriell på mange ulike flater og plattformer, og deltatt som rådgivere på flere prosjekter. Kort sagt, vi har vært med på det meste sammen med Bring Norge og gleder oss til fortsettelsen.